Nasveti

Kaj nam prinaša novela ZPP-E (veljava od 14.9.2017)
Novela ZPP-E v ureditev pravdnega postopka prinaša pomembne novosti. Poudarja načelo skrbnosti strank in njihovega (so)prispevanja k učinkovitosti in pospešitvi postopka ter h kakovosti sodnega varstva.
Preberi več
Nov zakon za etažne lastnike (ZVETl-1)
22. junija 2017 je bil sprejet Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVETl-1). Cilj zakona je omogočiti etažnim lastnikom v stavbah, zgrajenih pred 1. januarjem 2003, da na čim lažji in ekonomičen način dosežejo uskladitev nepremičninskih evidenc z dejanskim stanjem.
Preberi več
V veljavo je stopil novi Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)
Z dnem 22.10.2016 je v veljavo stopil nov Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Novi zakon med drugim določa način delovanja kolektivnih organizacij, nadzor nad njimi, položaj imetnikov pravic in oblikovanje posebnih skladov.
Preberi več
Nova pravila o varstvu osebnih podatkov v EU
Dne 4.5.2016 sta bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena ključna gradnika novega zakonodajnega svežnja EU o varstvu osebnih podatkov.
Preberi več
Novosti na področju javnega naročanja
1. 4. 2016 je začel veljati nov Zakon o javnem naročanju (Ur. L. RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3), ki združuje tako klasično področje javnega naročanja, ki ga je prej urejal Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 kot tudi infrastrukturno področje javnega naročanja, ki ga je prej urejal Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - ZJNVETPS), zakon uvaja nekatere nove postopke, nekatere pa spreminja, nove so mejne vrednosti z...
Preberi več
Strokovna odličnost. Individualen pristop.