Nasveti

Inšpektorji bodo poostrili nadzor!

Inšpektorji bodo poostrili nadzor!

Inšpektorat RS za delo poroča, da je v zadnjih dneh prejel več prijav, da delodajalci v svojih delovnih procesih ne izvajajo predvidenih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom ali pa so ti pomanjkljivi. Prav tako naj bi bilo ječ prijavljenih kršitev delovne zakonodaje. Zato bodo inšpektorji poostrili nadzor, so sporočili s pristojnega misnistrstva.

 

Ob domnevno nezadostnih in delnih zaščitnih ukrepih se povečuje tudi število prijav s področja zagotavljanja pravne varnosti delavcev. Zato bo inšpektorat poostril nadzor tako s področja varovanja zdravja kakor tudi s področja zagotavljanja pravne varnosti delavcev.

 

Inšpektorat za delo je ob tem poudaril, da so delodajalci tudi v zdajšnjih razmerah v delovnih procesih, ki se še izvajajo, vsem zaposlenim dolžni zagotoviti tako zdravje kakor varnost pri delu. Glede ukrepov se morajo posvetovati z izvajalci medicine dela, ki so tudi v teh razmerah dolžni svetovati delodajalcem, kako v redni delovni proces ustrezno vnesti vidik zdravega in varnega dela.

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je že izdal splošne usmeritve glede varovanja pred tveganji zaradi koronavirusa, na inšpektoratu pa ob tem pričakujejo, da se bo zdravstvena stroka še konkretneje opredelila glede dodatnih ukrepov za primere, ko splošni ukrepi niso več zadostni oziroma jih delodajalci zaradi specifike delovnega procesa ne morejo uvesti.

 

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je delodajalce pozval, naj delovne procese organizirajo tako, da bodo v največji meri zaščitili zdravje svojih zaposlenih.

| Nazaj
Strokovna odličnost. Individualen pristop.