O odvetniški družbi MMI

Odvetniki Mojca Lorenci Visinski, Maja Škorić in Igor Virant smo se odločili za sodelovanje z namenom, da svojim strankam ponudimo strokovne in celostne storitve pravnega svetovanja. Našim strankam, pravnim in fizičnim osebam, ob doslednem spoštovanju zaupnosti nudimo osebno in individualno obravnavo zadev ter zastopanje pred sodišči in državnimi organi. Strokovne in kakovostne storitve odvetniki izvajamo na podlagi dolgoletnih izkušenj, pridobljenih na posameznih pravnih področjih.

 

Naša skupna vizija

  • strankam ne glede na njihovo velikost nuditi ažurne, strokovne in kvalitetne pravne storitve
  • razvoj družbe ter njeno postopno statusno preoblikovanje v kapitalsko družbo
  • mednarodno delovanje

 

Naše smernice delovanja

  • timsko delo in projektni način reševanja zadev
  • temeljita preučitev zadeve
  • odzivnost, organiziranost, informiranost
  • strokovna odličnost
  • osebni pristop do strank in njihova individualna obravnava
  • zadovoljstvo in zaupanje naših strank

 

Odvetniki na podlagi izkušenj, pridobljenih z delom za stranke, svoje delo opravljamo profesionalno in zavzeto s poudarkom na osebnem pristopu in individualni obravnavi strank. Naše pravno svetovanje temelji na doslednem spoštovanju zaupnosti ter visoki profesionalnosti pri uveljavljanju in varovanju pravnih koristi.

 

Pravna podpora tudi v tujih jezikih in v sodelovanju s partnerji

Strankam nudimo širok spekter pravnih storitev zastopanja, svetovanja in izkušenega vodenja postopkov.

Svetujemo v slovenskem, angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku.

V primeru, da potrebujete odvetniške storitve v tujini ali na drugih področjih vašega delovanja, v sodelovanju z zunanjimi sodelavci (tujimi odvetniki, revizorji, notarji, tolmači) poskrbimo za celovito obravnavo zadeve.

 

Organizacija družbe

Odvetniki smo organizirani v civilno odvetniško družbo odvetnikov Virant, Škorić, Lorenci-Visinski  - MMI in imamo v okviru kolektivnega zavarovanja zavarovano poklicno odgovornost po standardni polici Odvetniške zbornice Slovenije ter delujemo skladno s odvetniško poklicno etiko in pravili Odvetniške zbornice Slovenije.

 

AEVO RARISSIMA NOSTRO SIMPLICITAS.

Enostavnost je v našem času zelo redka.

KONTAKTIRAJTE NAS

Strokovna odličnost. Individualen pristop.