Nasveti

Kaj nam prinaša novi Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Kaj nam prinaša novi Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Namen zakona je zajeziti širjenje virusne okužbe, s tem pa zavarovati zdravje in življenje ljudi, hkrati pa še vedno omogočiti delovanje sodnih in upravnih organov ter nosilcev javnih pooblastil v nujnih zadevah. Zakon naslavlja tudi težave s pravočasnim uveljavljanjem pravic in obveznosti, s katerimi se soočajo mnogi državljani v tem obdobju.

 

Zakon bo objavljen v Uradnem listu v petek, dne 28.3.2020, veljati pa začne dan po objavi, to je 29.3.2020.

 

 

Vsebina: 

 

1. Splošnih določb, ki opredeljujejo namen in vsebino zakona ter določajo trajanje teh nujnih začasnih ukrepov – ti veljajo do prenehanja razlogov zanje, najdlje pa do 1. julija 2020,

 

2. del se nanaša na ukrepe v sodnih zadevah – določa, da tako roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih kot vsi drugi roki v sodnih zadevah ne tečejo, pri čemer to ne velja za sodne zadeve, ki se obravnavajo kot nujne. Predsedniku Vrhovnega sodišča se v tem obdobju daje več možnosti za organizacijo dela, saj bo lahko z odredbo odločil, da se tudi nekatere izmed (doslej nujnih) zadev ne bodo več štele kot nujne. Kot nujne pa bodo vselej obravnavane (začasno, tj. v času trajanja teh ukrepov) naslednje zadeve:

  • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,
  • izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona, in
  • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah.

 

3. del se nanaša na ukrepe v upravnih, drugih javnopravnih in prekrškovnih zadevah – roki za uveljavljanje pravic v upravnih zadevah se podaljšujejo, določa se tudi, da roki v upravnih in prekrškovnih zadevah ne tečejo, seveda razen če gre za zadeve, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti, če je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke, če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic. Prav tako se s predlogom zakona prilagaja poslovanje upravnih organov za to obdobje.

 

4. del se nanaša na ukrepe glede izvrševanja kazenskih sankcij – zakon prinaša začasne spremembe glede pozivanja obsojencev na prestajanje kazni zapora, premestitve obsojencev, prekinitve prestajanja kazni in predčasnega odpusta.

 

5. del se nanaša na ukrepe glede notarskih pisarn oziroma njihovega (omejenega) poslovanja. Ti prinašajo možnosti sprejema začasnih ukrepov za delovanje notarskih pisarn, ki bodo prepuščeni predsednici NZS ter možnost popolnega zaprtja notarske pisarne, o čemer bo vselej odločal zgolj in le minister za pravosodje.

 

Za kakršnen koli strokovni posvet oz. nasvet nas lahko kontaktirate na objavljene kontaktne podatke.

| Nazaj
Strokovna odličnost. Individualen pristop.