Nasveti

V veljavo je stopil novi Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)

V veljavo je stopil novi Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)

Z dnem 22.10.2016 je v veljavo stopil nov Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

Novi zakon med drugim določa način delovanja kolektivnih organizacij, nadzor nad njimi, položaj imetnikov pravic in oblikovanje posebnih skladov.

 

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic opredeljuje način delovanja kolektivnih organizacij. Podrobneje se ukvarja z obliko in načinom nadzora nad njimi, določa položaj imetnikov pravic v razmerju do organizacije, ureja delitev avtorskih honorarjev in večnamenskih skladov, s katerimi kolektivne organizacije vzpodbujajo ustvarjalnost v domačem okolju.

Zakon ohranja tudi obvezno kolektivno upravljanje s pravicami, ko so avtorska dela množično uporabljena, čeprav je bilo to področje sprva deležno kar nekaj pobud za spremembe.

Zakon določena področja ureja bolj univerzalno, jasneje, predvsem pa vse kolektivne organizacije postavlja na isti imenovalec.

| Nazaj
Strokovna odličnost. Individualen pristop.