Nasveti

Nov zakon za etažne lastnike (ZVETl-1)

Nov zakon za etažne lastnike (ZVETl-1)

22. junija 2017 je bil sprejet Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVETl-1). Cilj zakona je omogočiti etažnim lastnikom v stavbah, zgrajenih pred 1. januarjem 2003, da na čim lažji in ekonomičen način dosežejo uskladitev nepremičninskih evidenc z dejanskim stanjem.

 

Zakon določa pravila dveh posebnih nepravdnih postopkov, tj. postopka za vzpostavitev etažne lastnine na stavbah in postopka za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbam, prav tako zgrajenih pred 1. januarjem 2003.

 

Postopek za vzpostavitev etažne lastnine se lahko začne, če je na stavbi nastala etažna lastnina pred 1. januarjem 2003, pa v zemljiški knjigi še ni bila vpisana na stavbi kot celoti, in če lastnik stavbe v zemljiški knjigi še nima vpisane lastninske pravice na njenem pripadajočem zemljišču. Opredelitev pripadajočega zemljišča in ugotavljanje njegovega obsega so natančno opisani v 42. in 43. členu.

 

Stroški, potrebni za izvedbo in dokončanje postopka po tem zakonu, so stroški rednega upravljanja stavbe, na kateri se vzpostavlja etažna lastnina (oziroma h kateri se ugotavlja pripadajoče zemljišče), in se lahko izplačajo iz rezervnega sklada, če je ta oblikovan.

| Nazaj
Strokovna odličnost. Individualen pristop.